It’s all about Christmas

Christmas celebrations and traditions

Święta zbliżają się wielkimi krokami! Święta Bożego Narodzenia to okres radości, spotkań z bliskimi i okazja do dzielenia się dobrem z innymi. W wielu krajach obchodzone są one w szczególny sposób, głównie poprzez tradycyjne potrawy i pieśni. Święta Bożego Narodzenia są czasem wolnym od pracy i szkoły, a zatem są dla nas okazją do odpoczynku. Dzisiejszy wpis przybliży wam zwroty związane ze świętami oraz ciekawostki dotyczące celebrowania świąt na całym świecie.

Christmas celebration plans, czyli rozmowa o planach na tegoroczne święta. Przeczytaj konwersacje o przygotowaniach na święta

Conversation 1

Jake: Hi Kate, are you ready for Christmas? (Cześć Kate, czy jesteś gotowa na Święta?)

Kate: Hi Jake, no, actually, I am still having so many preparations to make. (Cześć Jake, nie, właściwie to nadal mam dużo przygotowań do zrobienia).

Jake: What do you mean? Do you need some help? (Co masz na myśli? Czy potrzebujesz pomocy?)

Kate: I still haven’t bought a Christmas tree. (Nadal nie kupiłam choinki).

Jake: Don’t worry, we can go and choose a Christmas tree tomorrow. I know a place where we can get one. (Nie martw się, jutro możemy pójść i wybrać choinkę. Znam miejsce, gdzie możemy ją kupić).

Kate: That’s great, but I don’t have a car to take the tree home. (To wspaniale, ale nie mam samochodu, żeby zabrać choinkę do domu).

Luke: We can take mine. I am free tomorrow. (Możemy wziąć moje. Jutro jestem wolny).

Kate: Thank you so much for your help. (Bardzo dziękuję za pomoc).

Jake: No problem, that’s what friends are for. (Nie ma problemu, od tego są przyjaciele).

Conversation 2

Mike: Are you ready to decorate our Christmas tree? (Czy jesteś gotowa na udekorowanie naszej choinki?)

Susan: Yes, I think we have everything that we need. I bought baubles, lights, garlands, ribbons, stars, and ornaments in different shapes and sizes. (Tak, myślę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Kupiłam bombki, światełka, girlandy, wstążki, gwiazdki i ozdoby w różnych kształtach i rozmiarach).

Mike: I guess, that’s all for the Christmas tree. What about other decorations? (To już chyba wszystko, jeśli chodzi o choinkę. A co z innymi dekoracjami?)

Susan: In this box are bells, mistletoe, and a wreath. (W tym pudle znajdują się dzwonki, jemioła i wieniec).

Mike: OK, I have stockings that we can put over the fireplace and some candles. (Ok, mam skarpety, które możemy umieścić nad kominkiem i kilka świec).

Susan: Wonderful, let’s decorate! (Wspaniale, dekorujmy!)

Conversation 3

Luke: Christmas is my favorite season of the year! (Boże Narodzenie to moja ulubiona pora roku!)

Gina: Mine too. I love decorating a Christmas tree, wrapping presents, writing Christmas cards, and eating Christmas pudding! (Moje też. Uwielbiam dekorować choinkę, pakować prezenty, pisać kartki świąteczne i jeść świąteczny pudding!)

Luke: That’s true, but I would add spending time with the family to that list. (To prawda, ale do tej listy dodałbym jeszcze spędzanie czasu z rodziną).

Gina: You are right. I haven’t seen mine in a long time. (Masz rację. Ja swojej nie widziałam od dawna).

Luke: Where do they live? (Gdzie mieszkają?)

Gina: They live in London. This year I am flying to see them. I bought a sleigh for my nephews, and I hope we can go outside and enjoy the winter weather. What about you? (Mieszkają w Londynie. W tym roku lecę się z nimi zobaczyć. Kupiłam sanki dla moich siostrzeńców i mam nadzieję, że będziemy mogli wyjść na zewnątrz i cieszyć się zimową pogodą. A co z tobą?)

Luke: That sounds amazing. I am flying with my family to Lapland, it is in Finland. (To brzmi niesamowicie. Lecę z rodziną do Laponii, która jest w Finlandii).

Gina: No way! Are you going to see real reindeers? (Niemożliwe! Czy zobaczysz tam prawdziwe renifery?)

Luke: That’s right, and who knows, maybe even a Santa himself! (Tak jest i kto wie, może nawet samego Mikołaja!)

Gina: Incredible. I hope you will send me a postcard! (Niesamowite. Mam nadzieję, że wyślesz mi pocztówkę!)

Luke: No problem, Merry Christmas Gina! (Nie ma problemu, Wesołych Świąt Gina!)

Gina: Merry Christmas! (Wesołych Świąt!)

EXERCISE 1

Match the verbs on the left to the words on the right. (Dopasuj słowa po lewej do słów po prawej)

1. decorate a. a sleigh
2. fill b. presents
3. write c. a stocking
4. ride d. bells
5. light e. a Christmas tree
6. kiss under f. a candle
7. pull g. Christmas pudding
8. ring h. the mistletoe
9. eat i. a Christmas card
10. wrap j. Christmas crackers

Christmas around the world, święta na całym świecie. Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia różni się w wielu państwach. Poznaj ciekawostki na temat celebrowania świąt w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych czytając poniższe opisy.

Christmas in England

Christmas Day is a public holiday (święto państwowe). It is a day off (dzień wolny od pracy/szkoły), and schools and most businesses are closed. Before Christmas Day, people decorate (dekorują) their homes and gardens. In many towns and cities, streets are decorated with lights (światłami) and large pine trees (sosnami). Holly, Ivy, and Mistletoe (ostrokrzew bluszcz i jemioła) are sometimes used to decorate homes or other buildings. On Christmas Day, a lot of people spend time with their families, giving and receiving gifts (dając i otrzymując prezenty).

Children believe that Santa Claus (Święty Mikołaj) leaves presents in stockings (skarpetach) or pillowcases(poszewkach na poduszki). Typically, stockings are hung over the fireplace (wieszane są nad kominkiem). Christmas Pudding (świąteczny pudding) is traditionally served for the dessert. Mince pies (babeczki z kruchego ciasta) and lots of chocolates are often eaten as well. The dinner table is decorated with a Christmas Cracker (strzelająca zabawka bożonarodzeniowa z niespodzianką) for each person and sometimes flowers and candles. At 3.00 pm on Christmas Day, the Royal Christmas Message is broadcast (transmitowana) on TV, radio, and online in the UK.

Christmas in the US

The United States of America has many different Christmas customs and celebrations (zwyczaje i obchody) because of its multicultural (wielokulturowej) nature. Making gingerbread houses (domki z piernika) is very popular. Many Americans, especially Christians (chrześcijanie), will go to church to celebrate. Churches have special Christmas Carol services (nabożeństwa kolędowe) and events where the story of Christmas is told. People in America like to decorate the outside of their houses with lights. Cookies and a glass of milk (ciastka i szklanka mleka) are often left out as a snack for Santa on Christmas Eve (wigilia).

Towns and cities often decorate the streets with lights to celebrate Christmas. Perhaps the most famous Christmas streetlights (świąteczne światła uliczne) in the USA are at the Rockefeller Center in New York. In addition, there is a huge Christmas Tree with a public ice-skating rink (lodowisko) nearby. 

EXERCISE 2

 

Uzupełnij luki z użyciem słownictwa z tekstu powyżej:

public holiday/ church/ ice-skating ring/ Christmas pudding/  gifts/ multicultural/ lights/ Christmas carols/ pine tree/ glass of milk/ holly/ mince pie/ Christmas cracker/ gingerbread house/ broadcast/ cookies

 1. A popular dessert in England is called a………………………………
 2. Children in the US leave……………… and ……………… for Santa.
 3. Christmas is a……………………… That means you don’t have to go to school or work.
 4. Americans celebrate Christmas differently due to their……………………………. nature.
 5. …………………… is a sweet pie of English origin filled with mincemeat.
 6. I went to New York last year and I saw the famous……….……….
 7. At 3.00 pm on Christmas Day, the Royal Christmas Message is ………………………. on TV, radio, and online in the UK.
 8. On Christmas Eve you can find………….……below the Christmas tree.
 9. The streets are full of…………….……. decorated with……….…………….
 10. I took part in a………………………contest at my school. My house won!
 11. Every year we go to……………….…….and sing carols.
 12. ……..……….. like ivy and mistletoe, it is an evergreen.
 13. My mom makes the best………………………….…… and it is my favourite dessert!
 14. Let’s sing………………………….……………together!

Christmas songs, piosenki świąteczne, które jak co roku towarzyszą nam przy obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia. Część z nich znamy również w Polsce i zapewne są też znane w innych częściach świata. Angielski jako najbardziej popularny język świata sprzyja rozpowszechnianiu piosenek wykonywanych w tym języku. Jednak zazwyczaj śpiewanie kolęd i piosenek kończy się na refrenie, który dość łatwo wpada w ucho. Aby poznać znaczenie piosenki, należy wsłuchać się w cały tekst i wtedy bez problemu możemy zaśpiewać każdą linijkę tekstu. Jeśli chcesz przetestować swoje umiejętności, posłuchaj poniższy utwór Franka Sinatry LET IT SNOW  i uzupełnij luki w tekście.

EXERCISE 3

Oh, the weather outside is ……………………….
But the fire is so …………………………………
And since ………………………. place to go
Let It Snow! …………………….! Let It Snow!

It doesn’t show …………… of stopping
And I’ve brought some …………. for ………………….
The …………. are turned way down …………………
……………………! Let It Snow! Let It Snow!

When we finally ……………. good night
………… I’ll hate going out in the ………………!
But if you’ll really ………… me …………………

………………………………………. I’ll be warm

The fire is slowly ……………

And, …………………., we’re still goodbying
But …………………………. you love me so
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Na koniec, życzę wam Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Dla inspiracji zostawiam kilka przykładowych życzeń świątecznych po angielsku.

 • Merry Christmas & Happy New Year!
 • Wishing you a Merry Christmas!
 • May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter.
 • Wishing you the gifts of the season — Peace, Joy, and Hope.
 • Wishing you a wonderful holiday season.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry