ECOLOGY

Ekologia

We współczesnej debacie publicznej bardzo dużo mówi się o ekologii i o nowoczesnych sposobach dbania o naszą planetę. Państwa na arenie międzynarodowej coraz częściej podnoszą temat ekologicznych rozwiązań, które mają na celu ograniczać skutki i pogłębianie się m.in. zmian klimatycznych na świecie. Na co dzień możemy zaobserwować, jak z czasem zmienia się pogoda za oknami. Już dziś odczuwamy o wiele łagodniejsze zimy niż 10 lat temu. Coś na pewno się zmienia i to na nas ludziach ciąży odpowiedzialność za leczenie naszej planety, gdyż to głównie my przyczyniliśmy się do jej złej kondycji. Masowe wycinki lasów, ingerowanie w naturalne środowiska zwierząt, zanieczyszczenia spowodowane produkcją i wiele innych, to czynniki składające się na obecny stan ziemi. W tym artykule zagłębimy się w temat ekologii i wyzwań, które przed nami stoją. Dzięki zdobytej wiedzy w postaci niezbędnego słownictwa i wyrażeń będziecie mogli zaangażować się w tę niezwykle gorącą i ważną debatę, jaką jest ekologia.

CLIMATE CHANGE

Zmiana klimatu jest spowodowana przez wiele czynników i ponosi za sobą poważne konsekwencje. Zapoznaj się z poniższym słownictwem i uzupełnij luki.

EXERCISE 1

 

CO2 emissions/ fossil fuel/ greenhouse gas/ net zero/ renewable energy/ the greenhouse effect/ glacier/ drought/ melting/ gale/ blizzard/ downpour/

 1. The destruction of forests is contributing to …..
 2. If we can move away from ….. we might withhold warming sea temperatures.
 3. The world’s ….. are shrinking and disappearing faster than scientists thought.
 4. National plans and targets for increasing the number of ….. energy buildings
 5. Heavy rain and strong ….. are also expected from tomorrow.
 6. In the base case, ….. in the year 2032 are 2.16 billion tons.
 7. The research examines enormous implications such as rising sea levels, river flooding, and sewerage flooding after …..
 8. Clean ….. is critical if we are to tackle global warming.
 9. The ….. caused major hardships for the farmers this year.
 10. Overnight the rain turns to snow, which turns into heavy …..
 11. There is no doubt that extra ….. in the atmosphere will warm the Earth.
 12. Due to the high temperatures we can observe an increased ….. process in the Arctic.

INTERVIEW WITH CLIMATE ACTIVIST

Poniżej znajdziesz fragment wywiadu z jednym z aktywistów na rzecz ochrony klimatu.

Posłuchaj NAGRANIA i uzupełnij brakujące fragmenty tekstu.

EXERCISE 2

 

NAGRANIE

 

Interviewer: Today, we are welcoming a special guest. Marie is an activist from the „We Love Earth” ….. We are going to discuss the campaign Act Now for individual action on climate change and …..

Activist: Thank you for having me. I am more than happy to be here tonight. To ….. a livable climate, greenhouse-gas emissions must be reduced by half by 2030 and to ….. by 2050. The transition to a ….. world requires our individual participation, especially in developed countries.

Interviewer: How does our ….. impact the planet?

Activist: The way we live has a ….. impact on the planet. We make choices every day and some of them are contributing more or less to our …..

Interviewer: What is a carbon footprint?

Activist: A carbon footprint is the total amount of ….. that are generated by our actions. About ….. of the world’s greenhouse gas emissions can be traced back to private ….. The electricity we use, the food we eat, the way we travel, and the things we buy, it all ….. how much of the carbon footprint we produce.

Interviewer: How do I know how much carbon footprint I produce in my household?

Activist: It is easy to check. There are many websites where you can ….. for free.

Interviewer: What actions should we ….. to prevent climate change?

Activist: You can save energy at home by changing your ….. using a bike or public transportation to ….. throwing away less food, switching to an ….. and speaking up.

Interviewer: Speaking up?

Activist: Yes! Speak up and get others to join in taking action. It is one of the ….. and most ….. ways to make a difference.

Interviewer: I hope everyone can take a lesson from this ….. conversation and start to ….. because the planet can’t wait.

Activist: Thank you, if you want to join our ….. you can sign up on the website or contact us directly on our Facebook fan page.

(Source: https://www.un.org/en/actnow )

RECYCLING

Recykling to jeden z najpopularniejszych sposobów dbania o naszą planetę. Z czasem stało się to banalnie proste, gdyż na każdym kroku możemy spotkać kosze do recyklingu. W ostatnich latach panuje w pewien sposób trend na recykling i bycie „eko”. Zapoznaj się z poniższymi wyrażeniami i wykonaj zadanie.

There is a common quote:

“Reduce, Reuse, Recycle”

How do you understand this quote? 

For an item to be recyclable in your city, three key areas must align.

Technology must exist to recycle the material 

 

Not every material is reusable and can be processed. Garbage, food waste, tissue paper, and many more can’t be recycled, which means we can’t make something new out of them. As good as it seems, we still lack the technology to reuse all the materials.

There must be a buyer 

 

Recycling is a business and in the end, there has to be a buyer for recycled goods. The recycling industry is an economic engine, providing over 500,000 jobs in America and creating more than $100 billion in revenue. The metal, paper, plastics, electronics, textiles, and glass in the recycling stream are inherently valuable.

The economics must work for the processor

 

Some markets for recyclable materials are strong enough to pay enough to recover and alter them into new products. Recycled steel from cars and appliances is one of the most profitable post-consumer materials. However, demand for other products is less predictable. Plastics are hard to recycle economically because there are so many types of materials, and most are costly to clean and return to a usable form for new consumer products. Paper is not that difficult to recycle, but the market for recycled paper has changed a lot in recent years.

EXERCISE 3

 

We recycle things into 4 main bins: paper, plastic, glass, and metal. Match the products to the right bin.

aluminium cans/ steel cans/ office paper/ ready-meal trays/ jars/ gold medal/ jugs/ cardboard/ envelopes/ plastic cutlery/ rigid plastic products/ bottles/ leaflets/ copper/ shampoo bottle/ perfume containers

PAPER

PLASTIC

METAL

GLASS

    
    
    
    

 

Ekologia wraz z biegiem czasu będzie coraz częściej poruszanym tematem w dyskusji publicznej, ponieważ dotyczy każdego z nas. Dobro naszej planety jest zależne od wspólnego wysiłku ludzkości. Daj znać w komentarzu jak ty przyczyniasz się do ochrony klimatu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry