6 skutecznych sposobów na brak postępów w nauce angielskiego

brak postepu

Czy czasem pytasz sam siebie:

dlaczego nie robię postępów w angielskim, mimo że się uczę”?

To może być rzeczywiście frustrujące, gdy wkładasz tyle wysiłku w przyswajanie słówek i reguł gramatycznych i nie widzisz wyników, na które liczyłeś.

U każdej osoby uczącej się języka obcego, na pewnym etapie, może pojawić się moment, kiedy efekty przestają być widoczne. Masz wtedy wrażenie, że pomimo ogromnego wysiłku, mnóstwa czasu i zainwestowanych pieniędzy Twoje postępy są niezadowalające. To frustrujące uczucie, które może zdarzyć się każdemu. Mimo że się uczysz, masz wrażenie, że napotykasz na jakąś barierę,  która hamuje Twoje dalsze postępy. Większość osób, które podchodzą do nauki języka angielskiego z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem, z czasem napotykają różne trudności. To zjawisko jest często mylone z brakiem zdolności do nauki języków obcych. W rzeczywistości to zaledwie kwestia dostrzeżenia i skorygowania pewnych elementów w podejściu do nauki.

Ten artykuł pozwoli Ci z bliska przyjrzeć się temu zjawisku. Poznasz 7 typowych błędów, które wiele osób popełnia w trakcie swojej drogi do opanowania języka angielskiego. To właśnie te błędy najczęściej powodują brak postępów w nauce angielskiego i w osiągnięciu pożądanej biegłości językowej. Na szczęście istnieją sprawdzone strategie, które mogą pomóc przezwyciężyć ten zastój. Dzięki właściwemu podejściu i zrozumieniu, czego unikać, z powrotem znajdziesz się na ścieżce wiodącej do skutecznego opanowania języka angielskiego. A najlepsze jest to, że drobne zmiany w podejściu do nauki mogą przynieść ogromne efekty. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie robisz postępów w angielskim, przyjrzyj się ze mną tym typowym pułapkom. Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć już teraz, aby szybko się z nich wyplątać i z radością wrócić do nauki.

Główne przyczyny, dlaczego nie robisz postępów w angielskim

 

Przyczyna nr 1: Brak zróżnicowania w nauce języka: skupianie się na jednej sprawności

 

Problem:

Jednym z głównych powodów, dla których wielu uczących się doświadcza zastoju w nauce języka angielskiego, jest skupianie się wyłącznie na jednym aspekcie języka obcego, na przykład na gramatyce (to takie typowo szkolne podejście). Choć gramatyka jest ważnym elementem, potrzebnym do biegłego opanowania języka, jest tylko jedną z umiejętności językowych potrzebnych do pełnego korzystania z jego zasobów.

Najczęściej skupianie się na jednym aspekcie języka wynika z braku świadomości lub z wygody. Często skupiamy się na gramatyce, ponieważ jest to obszar, który można łatwo zdefiniować, trenować i zweryfikować podczas testu. Inne umiejętności, takie jak słuchanie, czy mówienie, są z reguły bardziej wymagające, ponieważ obejmują naturalne interakcje i zrozumienie wypowiedzi. Skupianie się na jednym aspekcie języka może wynikać też z obawy przed popełnianiem błędów w innych obszarach (często unikamy działań, które każą nam wychodzić ze strefy komfortu). To jeden z powodów, dla których mimo upływu lat, stoimy z nauką angielskiego w tym samym miejscu (przeczytaj też o innych częstych problemach w nauce angielskiego).

Rozwiązanie:

Określ plan, który zakłada równoległe rozwijanie wszystkich umiejętności językowych. Możesz ustalić, że każdego dnia poświęcisz pewien czas na słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Wprowadź codzienną rutynę, w której angażujesz się w różnorodne aktywności językowe. Może to obejmować korzystanie z różnych źródeł takich jak podcasty, artykuły i filmy. Możesz też rozmawiać z innymi uczącymi się lub z native speakerem. Umiejętności językowe naturalnie wzajemnie się uzupełniają.

Podczas nauki angażuj różne zmysły. Połącz słuchanie z czytaniem, oglądaniem i pisaniem. Przykładowo, oglądając film w wersji oryginalnej z napisami, angażujesz zarówno wzrok, jak i słuch, co wzmacnia zdolność rozumienia wypowiedzi.

Przyczyna nr 2: Zbyt ambitne cele

 

Problem:

Ustalanie zbyt ambitnych celów w nauce języka to problem wielu uczniów początkujących lub uczących się pod presją czasu. Jeśli takie ambitne cele nie zostaną osiągalne w krótkim czasie, może to stanowić dużą przeszkodę w nauce. Taka tendencja do dążenia do wysoko postawionych oczekiwań może prowadzić Cię do frustracji i braku motywacji do kontynuowania nauki.

Jedną z głównych przyczyn tego typu problemu jest brak świadomości realiów. Być może wyznaczasz sobie cele na podstawie inspirujących historii sukcesu innych ludzi lub utopijnych wizji przyszłej biegłości językowej. Łatwo jest wtedy zignorować kwestię czasu i wysiłku, jakie są potrzebne do osiągnięcia tych celów. Nauka języka wymaga czasu i wysiłku i nie da się tego procesu skrócić.

Nie bez znaczenia jest też presja, jaką odczuwamy ze strony rynku pracy czy naszego środowiska. Zapewne czujesz nacisk stawiany na szybkie rezultaty i osiągnięcia. To może skłaniać nas do wyznaczania celów, które wydają się nierealistyczne, aby spełnić oczekiwania innych lub sprostać standardom.

Rozwiązanie:

Podstawą jest dzielenie celów na etapy – długoterminowy cel należy podzielić na krótkoterminowe zadania, które będą łatwiejsze w realizacji. To pozwoli Ci na śledzenie postępów i potwierdzenie, że jesteś na właściwej drodze, nawet jeśli ostateczny cel wydaje się odległy. Bądź uczciwy wobec siebie i określ, jakie cele są dla Ciebie realistyczne. Możesz przecież dostosować je w miarę postępów i zmieniających się okoliczności.

Realistyczne określ czas osiągnięcia celu. Zamiast myśleć i mówić o zdobyciu biegłości językowej „w przyszłości”, określ konkretną datę lub okres. To pozwoli na lepsze zarządzanie czasem i postępami. Do precyzyjnego ustalania celów użyj metody SMART. Zakłada ona, że cele powinny być

  • Specific/Simple, czyli proste
  • Measurable, czyli mierzalne
  • Achievable, czyli osiągalne
  • Relevant, czyli istotne
  • Timely defined/Time-bound, czyli określone w czasie

Nauka angielskiego wymaga działania rozłożonego w czasie i dlatego potrzebuje określenia konkretnego celu. Metoda SMART to nie tylko tworzenie planu, ale przede wszystkim świetny sposób na zwiększenie motywacji i złapanie nowej energii do pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Metoda SMART – skutecznie opanuj język angielski

Ciesz się każdym małym postępem, nie tylko końcowym osiągnięciem. Nauka języka powinna być przyjemnością, a nie udręką. Skup się więc na przyjemności, jaką przynosi Ci rozumienie w coraz większym stopniu oglądanych filmów czy słuchanie żartów po angielsku. To zredukuje frustrację i zwiększy Twoją motywację.

Przyczyna nr 3: Brak planu nauki

 

Problem:

Gdy nie masz planu, który pokierowałby Twoją nauką, bardzo trudne staje się ustalenie, na czym powinieneś się skupić. Nie wystarczy po prostu chodzić sobie na zajęcia, aby w pewnym momencie stwierdzić „o, już umiem angielski”. Wyobraź sobie, że wyruszasz w podróż bez mapy. Co prawda możesz ruszyć przed siebie, jednak jaką masz pewność, że dotrzesz (i kiedy) do miejsca, które zamierzałeś odwiedzić? Właśnie tak samo dzieje się, jeśli uczysz się języka bez sprecyzowanego planu – mimo determinacji i wysiłku, nie możesz mieć pewności, że osiągniesz oczekiwane rezultaty. Plan nauki to swego rodzaju kompas, który kieruje naukę w określonym celu. Dzięki niemu możesz skupić się na osiągnięciu konkretnych etapów, zamiast błądzić wokół różnych tematów i umiejętności. Gdy brakuje planu, istnieje ryzyko, że spędzisz dużo czasu nieefektywnie lub robiąc rzeczy niezwiązane bezpośrednio z Twoimi celami.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem, które może skutecznie przełamać przeszkodę braku postępów w biegłości językowej, jest opracowanie spersonalizowanego planu nauki. Taki plan uwzględnia indywidualne potrzeby, cele oraz Twoje dotychczasowe umiejętności. Dzięki temu, zamiast działać po omacku, skoncentrujesz się na obszarach, które są najważniejsze dla Twojego rozwoju językowego.

Dla przykładu, jeśli jesteś osobą na stanowisku managera, Twój cel to efektywna komunikacja po angielsku w środowisku biznesowym. Gdy ja pracuję z takimi osobami, tworzę plan nauki, w którym skupiam się na umiejętnościach komunikacji zawodowej. Taki plan z zasady obejmuje regularne sesje praktycznych rozmów biznesowych, w których koncentrujemy się na tematach takich jak negocjacje, zarządzanie zespołem czy prezentacje. Ważne jest również rozwijanie fachowego słownictwa specyficznego dla Twojej branży oraz poszerzanie bazy anglojęzycznych zwrotów biznesowych.

Z kolei, jeśli Twoim celem jest efektywna współpraca z zagranicznymi kontrahentami, Twój plan nauki angielskiego powinien koncentrować się na umiejętnościach komunikacji międzykulturowej i zawodowej. W tym przypadku ważne jest, abyś opanował fachowe słownictwo związane z Twoją dziedziną, ale także zrozumiał różnice kulturowe wpływające na biznesową komunikację (od tego może zależeć to, czy podpiszesz kontrakt, czy nie!). Warto również zaplanować ćwiczenia związane z pisaniem oficjalnych e-maili czy prowadzeniem prezentacji w języku angielskim, czyli skupiać się na codziennej pracy człowieka biznesu.

Przyczyna nr 4: Niewłaściwe metody uczenia się

 

Problem:

Jeśli uczysz się i nie odnotowujesz postępów, być może używasz metody nauki, która nie pasuje do sposobu, w jaki się uczysz. Na przykład słuchowcy uczą się najlepiej, słuchając, a nie pisząc notatki. Jeśli preferujesz praktyczne ćwiczenia i interakcję z innymi, metoda oparta wyłącznie na teorii i podręcznikach również może okazać się nieefektywna. Jeśli metoda nauki języka staje się z czasem nieinteresująca, a wręcz nudna, trudniej jest Ci utrzymać zaangażowanie i motywację. Może to prowadzić do utraty entuzjazmu, a w najgorszym przypadku zrezygnujesz z nauki.

Rozwiązanie:

Poznaj swój styl uczenia się. Sprawdź, w jakich okolicznościach najchętniej i najłatwiej się uczysz. Nauka języka obcego nie ogranicza się wyłącznie do nauki słów i struktur gramatycznych. Dlatego metoda, która pomija naukę w kontekście i kulturze, może mocno utrudniać pełne zrozumienie języka oraz przeszkadzać w skutecznym porozumiewaniu się z osobami z danego kraju. Zauważ, jak dużą masz motywację do nauki angielskiego po powrocie z międzynarodowej konferencji lub wyjazdu za granicę.

Jeśli metoda nauki opiera się głównie na pasywnym przyswajaniu wiedzy, a nie na aktywnej interakcji z językiem (np. przez rozmowy, pisanie, słuchanie), trudno jest przenieść wiedzę z teorii do praktyki i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Dlatego łącz wszystkie sprawności językowe podczas nauki.

Wypróbuj różne metody nauki, aby znaleźć te, które najlepiej Ci odpowiadają:

  • Słuchowcy: czytaj na głos swoje notatki podczas przeglądania materiału
  • Wzrokowcy: wizualizuj materiał za pomocą map myśli lub używaj elementów wizualnych, takich jak kolor
  • Pamięciowcy: przeczytaj notatki z zajęć i napisz nowe notatki do przejrzenia
  • Kinestetycy (ruchowcy): twórz praktyczne zajęcia edukacyjne, takie jak gra w dopasowywanie

Przyczyna nr 5: Uczenie się na pamięć

 

Problem:

Kiedy się uczysz na pamięć, zapamiętujesz tylko materiał, zamiast zastanawiać się, co on oznacza. Wyobraź sobie, że próbujesz nauczyć się piosenki na pamięć, ale nie rozumiesz znaczenia jej słów. Możesz ją zaśpiewać, ale nie wiesz, co znaczą jej słowa, więc zostaje Ci jedynie odtwarzanie. To samo dotyczy nauki języka – uczenie się słów czy wyrażeń na pamięć bez ich zrozumienia nie zdaje egzaminu w sytuacjach, w których potrzebujesz się porozumieć w tym języku. Język to nie tylko zestaw pojedynczych słów, ale także kontekst, w jakim są one używane. Uczenie się na pamięć pomija ten ważny aspekt, co utrudnia zrozumienie rozmów i komunikatów w prawdziwych sytuacjach. Ucząc się na pamięć, prędzej czy później przekonasz się, że Twoje umiejętności komunikacyjne są ograniczone, co po prostu utrudni osiągnięcie pożądanej biegłości językowej.

Ucząc się na pamięć, z zasady jesteś skoncentrowany na powtarzaniu konkretnych słów czy zwrotów w dokładnie takiej samej formie, jaką masz podaną. To jednak nie przygotowuje Cię do radzenia sobie z sytuacjami komunikacyjnymi, gdzie konieczne jest dostosowanie słów do kontekstu. Jaki będzie tego efekt? Będziesz używać wyrażeń i słów w niewłaściwy sposób lub nieadekwatnie do sytuacji. Komunikacja będzie sztuczna i niepraktyczna, a w Tobie rodzi się poczucie, że traciłeś mnóstwo czasu na zajęciach.

Rozwiązanie:

Zastanów się, w jaki sposób materiał, który przeglądasz, łączy się z innymi tematami i pomysłami. Jak odnosi się do Twoich zainteresowań i sytuacji z życia wziętych? W ten sposób lepiej zrozumiesz to, czego się uczysz.

Wielu uczniów szkolnych koncentruje się wyłącznie na nauce do egzaminów, np. matury i często zapomina dużą część „wykutego” materiału wkrótce po jego zaliczeniu (słynna zasada 3xZ, czyli „Zakuć, Zdać, Zapomnieć”). To dlatego, gdy pojawia się sytuacja, w której trzeba ponownie użyć zdobytej wiedzy, okazuje się, że wykute wyrażenia, słowa i określenia wyparowały z głowy. To dlatego, że wiedza ta została zdobyta w sposób pasywny.

Przyczyna nr 6: Robienie zbyt dużo

 

Problem:

Uczenie się zbyt dużej ilości rzeczy na raz może rzeczywiście utrudnić osiąganie postępów w biegłości językowej. To taki paradoks, ponieważ wydaje się nam, że im więcej się uczymy, tym szybciej osiągniemy cel. Jednak zbyt intensywna nauka w dużych blokach czasu może prowadzić do zmęczenia, braku skupienia i obniżenia motywacji. Szczególnie jeśli towarzyszy jej przedłużona i monotonna praktyka, np. siedzenie nad książką. Choćbyś nie wiadomo, ile się uczył w ten sposób, nie będziesz odnotowywał dużych postępów (o ile w ogóle je zobaczysz).

Długie sesje nauki z książką lub innym materiałem mogą szybko stać się nudne i monotonne. Powtarzalność może sprawić, że utracisz zainteresowanie i trudniej Ci będzie utrzymać skupienie. Podobnie jest z przeładowaniem materiałem. Za dużo informacji na raz może przeciążyć umysł. Nasza zdolność przyswajania wiedzy ma swoje ograniczenia, a zbyt intensywne sesje nauki mogą prowadzić do zmęczenia. Ludzki mózg, mimo że tak genialny, potrzebuje czasu, aby przetworzyć nowe informacje i przyswoić je. Jeśli informacji jest zbyt dużo na raz, brakuje czasu na przyswojenie tego, czego się nauczyliśmy.

Rozwiązanie:

Podziel naukę na krótsze sesje. Lepiej, jeśli będziesz się uczyć krócej, ale regularnie. To pozwala utrzymać koncentrację i skuteczniej przyswajać materiał. Urozmaicenie nauki różnymi rodzajami materiałów, takimi jak filmy, podcasty czy dyskusje, sprawi, że nauka stanie się bardziej interesująca i przyjemna.

Ważne jest również regularne powtarzanie materiału w krótkich odstępach czasu, ponieważ to pomaga utrwalić wiedzę. Możesz stosować techniki powtórek, które polegają na przeglądaniu wcześniejszych materiałów w różnych interwałach. Nastaw się na ćwiczenia praktyczne, takie jak rozmowy, pisanie czy słuchanie, ponieważ są one skuteczne w przyswajaniu języka. Skup się na działaniach, które angażują różne zmysły i umożliwiają zastosowanie w praktyce tego, czego się nauczyłeś.

Przyczyna nr 7: Uczenie się tylko wtedy, gdy sprawdzana jest wiedza

 

Problem:

Jeśli uczęszczasz na zajęcia zorganizowane, czy grupowe, być może prowadzący co jakiś czas organizuje sprawdzanie wiedzy. Jeśli uczysz się tylko na chwilę przed testem, niestety, nie licz na postępy w nauce. W ten sposób uczysz się, że należy zebrać się w sobie jedynie przed egzaminami lub testami, a resztę czasu masz „wolne”. Taki sposób nauki prowadzi nie tylko do spowolnienia postępów w osiąganiu biegłości językowej, ale działa też demotywująco.

Nauka języka wymaga regularności. Język to umiejętność, która rozwija się stopniowo, poprzez częste interakcje i praktykę. Jeśli ograniczysz się do nauki tylko przed testami, Twoja wiedza nie będzie się rozwijać, co utrudni osiągnięcie płynności językowej.

Nauka na ostatnią chwilę sprawia, że staje się ona stresująca i nieefektywna. Zamiast skupiać się na zrozumieniu, jak mówić, czy jakie stosować idiomy, zmagasz się z presją czasu i próbujesz zapamiętać jak najwięcej informacji. To nie działa! To, czego się wtedy nauczysz, trafi tylko do pamięci krótkotrwałej, a to oznacza, że wkrótce po zakończeniu testu nie będziesz pamiętać, czego się uczyłeś.

Nauki języka nie można porównać do nauki typowego przedmiotu szkolnego. Język to umiejętność komunikacji, która ma zastosowanie w różnych sytuacjach życiowych. Podejście do nauki „na zaliczenie testu” może ograniczyć Twoją zdolność do swobodnej rozmowy, pisania czy zrozumienia języka w codziennych sytuacjach.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem jest systematyczne i regularne uczenie się języka. Codzienna praktyka, zarówno w aktywnym używaniu języka (np. rozmowy, pisanie), jak i w pasywnej nauce (np. słuchanie, czytanie), jest kluczowa dla osiągnięcia biegłości. Język musi być traktowany jako umiejętność, którą rozwijasz stopniowo, a nie jako wybiórcza wiedza, którą sprawdzasz na testach. Regularność i zaangażowanie to kluczowe elementy osiągnięcia sukcesu w nauce języka, a nauka na ostatnią chwilę może jedynie spowolnić Twoje postępy.

Strategie przezwyciężania stagnacji w nauce języka

Jeśli zauważasz brak postępów w nauce angielskiego, nie panikuj. Często wystarczy dokonać niewielkich zmian w podejściu do nauki i sposobie jej organizacji, żeby odczarować sytuację i odczuwać satysfakcję z osiąganych rezultatów. Zobacz, co pomoże Ci przezwyciężyć brak postępów w nauce angielskiego. 

1. Urozmaicenie nauki: Wykorzystuj różnorodne źródła

Wprowadzenie do nauki angielskiego materiałów pochodzących z różnych źródeł może pomóc przyspieszyć postęp. Wybór różnych źródeł, takich jak filmy, seriale, podcasty, książki, artykuły prasowe czy autentyczne treści online, nie tylko utrzymuje zainteresowanie, ale także nasyca naukę aktualnym i naturalnym słownictwem i stylem.

Każda tematyka, a nawet każde źródło, mają swój charakterystyczny styl i słownictwo. Urozmaicenie materiałów pozwoli Ci wzbogacać słownictwo różnorodnymi wyrażeniami, kolokacjami i idiomami, które mogą być rzadko obecne w standardowych podręcznikach. Zaczniesz też dostrzegać, że język to żywe narzędzie, którym możesz się posługiwać w różnych sytuacjach, a nie suche fakty, których trzeba uczyć się na lekcjach, nie mając pewności, że kiedyś je w ogóle wykorzystasz.

2. Ustalanie realistycznych celów: Motywuj się osiąganymi sukcesami

Wyznaczenie celów, które są realistyczne i osiągalne w krótkim okresie, pozwoli Ci na regularne osiąganie sukcesów. To doskonały sposób na ciągłe podtrzymywanie motywacji. W nauce angielskiego stosuj metodę małych kroków, bo ona sprawdza się najlepiej.

Zauważ, że najczęściej problem pojawia się, gdy masz wygospodarować na naukę większą ilość czasu. W szkole wpajano nam, że „porządna” nauka zasługuje na to, aby zostawić wszystko i na 1-2 godziny zatopić nos w podręczniku i notatkach. Być może to działa z typowymi przedmiotami szkolnymi, ale nie z nauką języka.

Zamiast siedzieć całe popołudnie, żeby nauczyć się na pamięć wszystkich idiomów związanych ze zwierzętami, popracuj aktywnie tylko nad tymi związanymi z kotami. Znajdź historie w internecie, które wykorzystują te konkretne idiomy, napisz zabawne opowiadanie z nimi w roli głównej, poszukaj w sieci, w jakich filmach zostały wykorzystane (podpowiedź: „Poza prawem, reż. Jim Jarmush”). Pobaw się tą wiedzą i potraktuj ją jak przyjemną ciekawostkę, a nie stertę trudnych do zapamiętania wyrażeń, których nie można przetłumaczyć na język polski.

Metoda małych kroków działa. To nic, że te sukcesy też będą małe! Ważne, że będą regularne. Każde, nawet najmniejsze osiągnięcie doda Ci pewności siebie i zachęci do kontynuacji nauki. Każdy mikro sukces przekona Cię, że Twoje wysiłki przynoszą efekty. W miarę osiągania swoich drobnych celów naturalnie zaczniesz chcieć więcej.

Sformułuj cele w sposób konkretny i mierzalny. Na przykład, zamiast powiedzieć „chcę poprawić swój angielski”, możesz wyznaczyć cel „nauczę się 5 nowych słów codziennie przez miesiąc”. Określ konkretny okres, w którym zamierzasz osiągnąć swój cel. Cel powinien być osiągalny w krótkim czasie, np. w ciągu tygodnia czy miesiąca. Unikaj celów, które wymagają zbyt dużego wysiłku lub są niemożliwe do zrealizowania w krótkim czasie.

3. Znalezienie motywacji: Znajdź swój powód

Mówcy motywacyjni zawsze przekonują do znalezienia swojego „DLACZEGO?”. Nie bez powodu. Podstawą skutecznej nauki angielskiego też jest znalezienie swoich osobistych powodów. Może to być cel typowo zawodowy, jak awans, czy zmiana pracy, ale równie dobrze powód może być związany z pasją podróżowania, czy fascynacją kulturą anglojęzyczną. Gdy uczysz się z pasją, proces ten staje się bardziej angażujący i satysfakcjonujący. Jedyne, co powinieneś zrobić, to odkryć swoje osobiste powody do nauki angielskiego. Takie, które są silnie powiązane z Twoimi celami życiowymi i zainteresowaniami.

Gdy widzisz związek między nauką języka a swoimi pasjami lub celami, Twoja wewnętrzna motywacja pozwala Ci kontynuować pracę, nawet gdy czasami zdarzą się trudne momenty (uwierz, one zdarzają się każdemu!).  Wewnętrzna motywacja jest trwalsza niż jakakolwiek wynikająca z presji zewnętrznej. Jeśli w nauce języka kierujesz się osobistymi celami, jesteś bardziej skłonny do podejmowania regularnych wysiłków.

Zastanów się, dlaczego chcesz nauczyć się angielskiego. Następnie wyobraź sobie, jakie korzyści przyniesie Ci opanowanie języka. Być może to wizja odwiedzenia nowych miejsc, udziału w międzynarodowych konferencjach albo lepszej komunikacji z obcokrajowcami.

4. Zintegrowana nauka: Łącz wszystkie umiejętności językowe

Skuteczna nauka języka to nie tylko opanowanie poszczególnych umiejętności, ale także umiejętne połączenie ich w harmonijną całość. Umiejętności językowe wzajemnie się uzupełniają. Skupianie się na czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu jednocześnie wzmocni wzajemne relacje między tymi umiejętnościami. Na przykład, czytanie wspomaga zrozumienie kontekstu gramatycznego, a regularne mówienie poprawia płynność.

Równoległe doskonalenie mówienia, słuchania, czytania i pisania pomaga w tworzeniu naturalnego procesu komunikacji. Język nie jest wyizolowaną umiejętnością, więc jedynie uczenie się go jako całości jest naturalnym podejściem. Co więcej, integracja różnych umiejętności pozwala lepiej rozumieć kontekst językowy. Na przykład, czytanie tekstów pomaga w zrozumieniu struktur gramatycznych i wyrażeń idiomatycznych w ich naturalnym otoczeniu.

Jak to robić? Planuj ćwiczenia, które angażują różne umiejętności jednocześnie. Na przykład, podczas słuchania podcastu, zapisuj nowe słowa, a potem spróbuj ich użyć, pisząc dłuższy tekst lub wypowiadając się. Znajdź materiały, które łączą różne umiejętności. Może to być nagrany dialog wraz z tekstem do czytania czy audiobook do słuchania i jednoczesnego czytania. Ćwicz umiejętności w rzeczywistych sytuacjach. Na przykład, po przeczytaniu artykułu, spróbuj omówić jego treść z kolegą lub nauczycielem.

Przy planowaniu nauki koncentruj się na równowadze między różnymi umiejętnościami. Określ, które umiejętności wymagają wzmocnienia i skup się na nich. Nie popełniaj najczęstszego błędu i nie ucz się wyłącznie pojedynczych słów czy struktur gramatycznych. Zawsze używaj ich w kontekście zdania lub sytuacji, aby zrozumieć ich właściwe użycie.

5. Systematyczność i regularność: Poznaj siłę codziennych nawyków

Systematyczna i regularna nauka to podstawowa zasada osiągania sukcesu w nauce języka. Choć okazjonalne, długotrwałe sesje mogą przynieść pewne korzyści, to właśnie codzienny kontakt z angielskim sprawia, że jego nauka staje się skuteczniejsza i bardziej efektywna. O tym niestety zapomina większość uczniów. Wprowadzenie zasady poświęcania nauce chociaż kilkunastu minut dziennie przynosi o wiele lepsze korzyści niż ślęczenie nad słownikiem i ćwiczeniami raz w tygodniu przez cały dzień. Regularne, krótkie sesje nauki prowadzą do skutecznego przenoszenia informacji do pamięci długoterminowej. To pozwala Ci na trwałe opanowanie materiału. Poza tym są one mniej męczące dla mózgu.

Jak to zrobić? Wprowadź naukę angielskiego do swojego harmonogramu. Zarezerwuj codzienny czas tylko na to, niezależnie od tego, czy jest to 15 minut, czy godzina. Zacznij od małych kroków. Na przykład, codziennie przed snem przeglądaj parę nowych słówek lub posłuchaj krótkiego podcastu. Stosuj techniki, które wzmocnią utrwalanie nawyku. Powiąż naukę języka z innymi aktywnościami. Na przykład, słuchaj podcastów podczas porannego biegania lub ucz się słówek w drodze do pracy.

6. Nauka poprzez działanie: Wykorzystuj język angielski w praktyce

Daj sobie spokój z kuciem słówek na blachę i wypełnianiem stosu ćwiczeń od rana do wieczora. Od razu wykorzystuj to, czego się uczysz w praktyce, bo to przyspiesza naukę. Jeśli będziesz stosował angielski w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, uczenie się go stanie się bardziej angażujące.

Luźne rozmowy z coachem językowym lub native speakerem, pisanie e-maili, uczestnictwo w dyskusjach lub nawet podróże do krajów, gdzie używa się języka angielskiego, to okazje do praktycznego zastosowania wiedzy i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. To dlatego, że używając angielskiego w rzeczywistych sytuacjach, uczysz się go w kontekście, w realnych sytuacjach, a nie tylko w abstrakcyjnych konstrukcjach, które wkrótce zapominasz. To pozwala na lepsze zrozumienie używanych wyrażeń, kolokacji i idiomów. Praktyczne wykorzystywanie języka rozwija płynność. Rozmowy, odpisywanie na wiadomości, czy inne sytuacje komunikacyjne wymagają szybkiej reakcji.

Jak to zrobić? Znajdź możliwość prowadzenia rozmów z osobami, które biegle posługują się angielskim. W ten sposób będziesz mieć możliwość nauki zwrotów potocznych i przećwiczenia naturalnej interakcji. Tak możesz również nauczyć się wybranego akcentu. Może dołączysz do klubu językowego lub grupy dyskusyjne? Świetnym pomysłem jest znalezienie nie tyle korepetytora, ile coacha językowego, który pomoże Ci rozwinąć obszary wymagające doszlifowania. Szukaj wszelkiej okazji do włączania się w dyskusje w języku angielskim na interesujące Cię tematy. Takim sposobem rozwiniesz umiejętność wyrażania opinii i argumentowania.

Polecam też nagrywanie swoich rozmów czy wypowiedzi w języku angielskim, a następnie odsłuchiwanie ich. To pozwoli Ci ocenić postępy i identyfikować obszary, które wymagają poprawy. A jeśli masz możliwość, podróżuj do krajów anglojęzycznych. Codzienne sytuacje, takie jak zakupy czy zamawianie noclegu nie tylko weryfikują znajomość języka, ale przede wszystkim, umożliwiają ćwiczenie go w praktyce.

Podsumowanie

Każdy z nas w miarę nauki języka angielskiego napotyka różne wyzwania, które czasami mogą spowodować wstrzymanie postępów i frustrację. Brak zróżnicowania w nauce, zbyt ambitne cele, utrata motywacji czy wybór niewłaściwej metody nauki to tylko niektóre z powodów, które mogą być przyczyną braku postępów u Ciebie. Na szczęście istnieją skuteczne strategie, które pomogą przezwyciężyć te przeszkody. Urozmaicenie nauki, ustalanie realistycznych celów, znalezienie motywacji, zintegrowane sprawności, systematyczność i nauka poprzez działanie – to metody, które pomogą Ci znów odczuwać satysfakcję i dostrzegać postępy. Nawet niewielkie zmiany w Twojej strategii uczenia się mogą przynieść znaczące rezultaty. Cierpliwość i wytrwałość są kluczowe, ponieważ osiągnięcie biegłości językowej wymaga czasu i zaangażowania.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nie robisz postępów w angielskim, wiedz, że jako coach językowy jestem tu, aby zidentyfikować Twoje problemy i potrzeby. Razem możemy opracować spersonalizowany plan nauki, dostosowany do Twoich celów i preferencji, co przyspieszy Twój postęp i pozwoli na osiągnięcie pożądanej biegłości językowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry