At the university – najbardziej popularne pytania

Na uniwersytecie

Studia to wspaniały czas, podczas którego można wiele się nauczyć. Jeśli pragniesz poznać zwroty i wyrażenia związane z uczelnią, to ten artykuł jest dla Ciebie. At the University to zestaw słówek i ćwiczeń, które pomogą Ci w codziennej komunikacji na kampusie.

W dzisiejszym artykule, który jest pierwszym z nowej serii, odbędziemy rozmowę z profesorem. Wykładowcy, to jedne z najważniejszych osób, o ile nie najważniejsze, z którymi mamy styczność na uczelni. Dlatego też warto znać zwroty, które możemy wykorzystać w trakcie rozmowy. Jest to szczególnie przydatne, gdy potrzebujemy coś załatwić na uczelni. Porozmawiamy również z innymi studentami i dowiemy się o tym, jakie są ich pasje. Oprócz konwersacji dowiemy się też jak spytać o drogę, gdyż na pewno przez pierwsze dni na nowym kampusie możemy się czuć zagubieni.

CONVERSATION WITH THE PROFESSOR AT THE UNIVERSITY (ROZMOWA Z PROFESOREM NA UCZELNI)

P: Good afternoon. How can I help you? (Dzień dobry, w czym mogę pomóc?)

You: Dear Professor, I was wondering if you have a minute to talk about my essay. (Panie profesorze, zastanawiałem/am się czy ma Pan chwilę, aby porozmawiać na temat mojego eseju?)

P: Yes, of course. Tell me, what is wrong with your essay? (Tak, oczywiście. Powiedz, co jest nie tak z twoim esejem?)

You: I forgot to submit it, and I know it is past the deadline. Is there a chance that I can give it to you now? (Zapomniałego go oddać I wiem, że już po terminie. Czy jest szansa, że mogę oddać go teraz?)

P: I would usually refuse, but looking at your grades, I think we have more things to discuss. (Normalnie bym odmówił, ale patrząc na Pana/Pani oceny, myślę, że mamy więcej rzeczy do omówienia).

You: I know my grades are not the best, but I am trying to get better. (Wiem, że moje oceny nie są najlepsze, ale staram się być lepszy/a).

P: What are you going to do about the upcoming final test? You know if you fail it, you won’t pass my class. (Co zamierza Pan/Pani zrobić z nadchodzącym egzaminem końcowym? Wie Pan/Pani, że jeżeli obleje, to nie zda moich zajęć).

You: I know it, and I will study a lot for this exam. However, I would like to do something more. (Wiem I będę uczył/a dużo na ten egzamin. Jednakże chciałbym/abym zrobić coś więcej).

P: What do you have in mind? (Co ma Pan/Pani na myśli?)

You: Is it possible to retake the last quiz? I wasn’t prepared then, and it took me by surprise. (Czy jest możliwość powtórzenia ostatniego quizu? Nie byłem/am przygotowana i było to dla mnie niespodziewane).

P: Well, let’s see how your next test turns out, and then we will think about it. (Dobrze, w takim razie zobaczymy, jak pójdzie Panu/Pani kolejny test i później o tym pomyślimy).

You: Thank you, professor. I won’t fail, I promise! (Dziękuję Panie profesorze, nie obleję, obiecuję!)

P: Excuse me! You said you had a paper for me? (Przepraszam, powiedział/a Pan/Pani, że ma dla mnie dokument?)

You: Yes! Here you are. Have a nice day professor! (Tak, proszę bardzo. Miłego dnia profesorze).

P: Thank you, goodbye. (Dziękuję, do widzenia).

Now practise! Poćwiczmy uzupełnianie luk. Poniżej znajduje się nagranie, w którym są odpowiedzi, wysłuchaj je po skończonym zadaniu.

P: Good afternoon, how can I help you?

You: Dear Professor, I ………………………………………………. (zastanawiałem/am się czy ma Pan chwilę) to talk about my grades.

P: Yes, …………………………………………………………………………..(co jest nie tak z twoimi ocenami?)

You: Recently, we’ve had an exam and I failed. I am afraid I am not going to ………………………………(zdać zajęć).

P: I see, have you thought about……………………………………………………………..(powtórzeniu egzaminu).

You: …………………………………….(Co ma Pan na myśli?)

P: I will let my students repeat the final test next week. You can sign up for an additional term.

You: Can I? That would be great! ……………………………………………..(Będę się uczyć dużo na ten egzamin).

P: I hope, is that all?

You: ……………………………………………..(Tak, nie obleję obiecuję!)…………………………………..(Miłego dnia profesorze).

P: Thank you,………………………….(do widzenia).

Listen to the recording/ Odsłuchaj nagranie: NAGRANIE 1

Sprawdż swoje ODPOWIEDZI

CONVERSATION WITH OTHER STUDENTS (Rozmowa z innymi studentami).

Now, pora przejść do rozmowy z innymi studentami na uczelni. Odsłuchaj nagraną rozmowę i odpowiedz na pytania poniżej: NAGRANIE 2

QUESTIONS:

 
  1. What does Colin study?
  2. Is medicine hard major to study?
  3. What does Colin think about the University?
Sprawdź swoje ODPOWIEDZI

 

Transkrypt nagrania:

 

C: Hi, my name is Collin. Nice to meet you.

Hi, Colin. I am Greg. Nice to meet you too!

C: So, what do you study?

I study Business and Management major, what about you?

C: That sound interesting! I study medicine.

Medicine? It must be hard.

C: Yes, sometimes, but I like it.

Cool! How do you like our university so far?

C: I think it is fascinating. We have great professors, and the curriculum is interesting.

Yes, I think the same. See you around the campus!

C: It was nice meeting you. See you!

GETTING DIRECTIONS (WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DROGI)

 

Skoro udało nam się już dotrzeć na wymarzoną uczelnię, to pora się na niej odnaleźć. Niektóre szkoły potrafią mieć rozległe kampusy nie tylko na jednym obszarze, ale też w różnych miejscach na mapie miasta. Spójrz na mapę poniższej uczelni:

CAMPUS MAP

 

Teraz przeczytaj rozmowę z pytaniami o directions (kierunek):

 

P1:  Hi, I am new here. Can you tell me where do I find the library? (Hej, jestem tu nowy/a. Czy mógłbyś powiedzieć mi, gdzie znajdę bibliotekę?)

P2: The library is next to the Main Hall.  (Biblioteka jest obok głównego budynku).

W tym wypadku piszemy  Main Hall” wielką literą, bo jest to nazwa własna. 

P1: Main Hall? Where is that? (Główny budynek? Gdzie to jest?)

P2: Wait, I think I have a campus map with me. Yes, look here. (Poczekaj, myślę, że mam mapę kampusu ze sobą. Tak, spójrz tutaj).

P1: Oh, I see now. (Oh, teraz widzę).

P2: We are at the Johnson Hall. Behind us, there is a university park, and if you go past the park, you will be opposite the Main Hall. (Jesteśmy w budynku Johnsona. Za nami, jest park Uniwersytecki. Jeśli go przejdziesz, to znajdziesz się naprzeciwko głównego budynku).

P1: What is this building right next to the gym? (Co to za budynek, zaraz obok siłowni?)

P2: It’s Beta Hall. This is where students that stay on campus have their dorm rooms. (To budynek Beta. Jest to miejsce, w którym mieszkający na kampusie studenci mają swoje pokoje w akademiku).

P1: Cool, I see that there is also a football field, right? (Fajnie, widzę, że, jest tam też boisko do piłki nożnej, prawda?)

P2: Yes, the football field is between the Main Hall and the gym. (Tak, boisko do piłki nożnej, jest pomiędzy głównym budynkiem a siłownią).

P1: Thank you. Would you like to grab a snack at the dining hall? (Dziękuję, czy chciałabyś pójść po przekąskę do stołówki?)

P2: Sure, let’s turn left and walk along the sidewalk. (Jasne, skręćmy w lewo i idźmy wzdłuż chodnika).

P1: Great. But wait, is there any bookstore nearby? I need to buy a book for my class. (Wspaniale. Ale chwila, czy jest w okolicy jakaś księgarnia? Potrzebuję kupić książkę na zajęcia).

P2: Yes! It is nearby. Actually, it will be a straight route from the dining hall to the bookstore and then to the library! (Tak! Jest w okolicy. Właściwie to jest to prosta droga ze stołówki do księgarni, a potem do biblioteki!)

P1: Perfect! (Perfekcyjnie!)

That’s all for today. Jeśli chcesz poznać więcej słówek i zwrotów związanych z uniwersytetem zapraszam do kolejnych wpisów, które pojawią się niedługo.

2 thoughts on “At the university – najbardziej popularne pytania”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry