AT THE PHARMACY

w aptece

Jadąc za granicę, możesz potrzebować tych zwrotów! At the pharmacy, czyli najpotrzebniejsze słówka, z którymi spotkasz się w aptece. Najpopularniejsze nazwy lekarstw po angielsku i sposoby jak o nie zapytać. W tym artykule oprócz samej wizyty w aptece odbędziemy rozmowę z farmaceutą, gdzie poznamy różne choroby, jakie mogą nam dolegać. Dodatkowo zrealizujemy receptę na lekarstwa, którą będziemy musieli rozszyfrować.

Kiedy wybieramy się na wakacje w odległe miejsca, nie zawsze myślimy o zabraniu całej torby domowych leków. Przecież nikt, jadąc na wakacje, nie nastawia się na to, że będzie na nich chory. Jednak zdarzają się sytuacje, w których będziemy zmuszeni przejść się do apteki po na przykład lekarstwo na żołądek, ponieważ nie odpowiadała nam miejscowa kuchnia. W niektórych, niespodziewanych okolicznościach możemy potrzebować porady lekarza, który wypisze nam receptę do zrealizowania w aptece. Dzięki zwrotom i słownictwu zawartemu w tym artykule nauczysz się poradzić sobie w tej trudnej sytuacji.

 
Spójrzmy na asortyment, jaki możemy znaleźć w aptekach i jak zapytać o jego dostępność

 

cream/ thermometer / throat lozenge / cough syrup / drops / mosquito spray/ painkillers / plasters

Jest kilka sposobów, aby zapytać o dostępność leków:

  • Hello, do you have any….? (Dzień dobry czy jest…?)
  • I need…………..is it available? (Potrzebuję……czy jest dostępne)?
  • I would like to buy…………do you have it in you assortment? (Chciałabym kupić………czy macie to w swoim asortymencie?)

Jeśli nie wiemy jaki lek powinniśmy zażyć, możemy odnieść się bezpośrednio do objawów, które nam towarzyszą:

I have a cough, what do you recommend? (Mam kaszel, co Pan/Pani poleca?)

The cough syrup will help you with your cough. (Syrop na kaszel, pomoże Ci na twój kaszel).

I woke up today with a headache. What can I take to feel better? (Obudziłem/am się dziś z bólem głowy. Co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej?)

I would recommend painkillers. (Poleciłabym tabletki przeciwbólowe).

Sorry, I think I have a high temperature. Do you have anything to measure it? (Przepraszam, myślę, że mam wysoką temperaturę. Czy jest coś do jej zmierzenia?)

Of course, we have thermometers for sale. (Oczywiście, mamy termometry na sprzedaż).

I got bit by a mosquito and it hurts bad. (Ugryzł mnie komar i bardzo mnie boli).

Don’t worry. We have a cream that should help and mosquito spray to avoid them in the future. (Nie martw się. Mamy krem, który powinien pomóc i sprej na komary, żeby ich unikać na przyszłość).

I was chopping an onion and got cut. Do you have anything to cover the wound? (Kroiłem/am cebulę i się zaciąłem/am. Czy macie coś, żeby zakryć ranę?)

Yes, we have plasters in different sizes. (Tak, mamy plastry w różnych rozmiarach).

I can barely speak. I have a sore throat. (Ledwo mogę mówić. Boli mnie gardło).

Take this throat lozenges. (Weź te pastylki na gardło).

I went out without my hat and now I have an earache. (Wyszedłem/am bez czapki i teraz boli mnie ucho).

You can try these drops. They will reduce the pain. (Spróbuj tych kropli. Zmniejszą ból).

Wiemy już jak spytać o lekarstwa dostępne w aptece oraz przedstawić co nam dolega. Teraz przeprowadźmy pełną rozmowę z farmaceutą, aby w pełni przedstawić naszą sytuację.

Conversation with the pharmacist. (Rozmowa z farmaceutą).

 

Customer: Hello, I think I have a cold and I need some medications. (Myślę, że jestem przeziębiony/na i potrzebuję jakichś leków).

Pharmacist: What are your symptoms? (Jakie masz objawy?)

Customer: I have a headache, sore throat and cough. (Boli mnie głowa, gardło i mam kaszel).

Pharmacist: I recommend painkillers, cough syrup and throat lozegnes, they will help you. (Polecam tabletki przeciwbólowe, syrop na kaszel i tabletki na gardło, pomogą Ci).

Customer: I thought about mint throat lozenges. Do you have them in stock? (Myślałem/am o miętowych tabletkach na gardło. Czy macie je na stanie?).

Pharmacist: Let me see. Yes, we have it. (Niech spojrzę. Tak, mamy je).

Customer: Good, then I will take them. (Dobrze, w takim razie wezmę je).

Pharmacist: Okay, you need to take these pills twice a day with meals, once in the morning and once in the evening.(Okej, musisz brać te tabletki dwa razy dziennie przy jedzeniu, raz rano i raz wieczorem).

Customer: How long do I need to take them? (Ile muszę je przyjmować?)

Pharmacist: One week. You have to finish the whole package. (Tydzień. Musisz zużyć całe opakowanie).

Customer: Okay. What about the cough syrup? (Okej, a co z syropem na kaszel?)

Pharmacist: Two spoons of syrup a day. You can take them in the evening. (Dwie łyżki syropu dziennie. Możesz zażywać je wieczorem).

Customer: Thank you. Is there anything else that I should know? (Dziękuję, czy coś jeszcze powinienem/powinnam wiedzieć?)

Pharmacist: Yes. Remember to not take more than three painkillers per day. (Tak. Pamiętaj, aby nie brać więcej niż trzy tabletki przeciwbólowe dziennie).

Customer: Okay. Can I pay by card? (Okej, czy mogę zapłacić kartą?)

Pharmacist: Yes, your total is 50$. (Tak, to będzie 50$).

Customer: Great. And thanks for your help. (Świetnie, dziękuję za pomoc).

Pharmacist: No problem. Goodbye. (Nie ma za co, do widzenia).

Customer: Goodbye. (Do widzenia).

EXERCISE 1 

Posłuchaj  NAGRANĄ ROZMOWĘ  i uzupełnij luki:

 

Customer: Hello, I think I have a cold and I need some medication.

Pharmacist: What are your symptoms?

Customer: I have a ……………………………………………………

Pharmacist: I recommend …………………………………………………………………., they will help you.

Customer: I thought about mint throat lozenges. Do you have it in stock?

Pharmacist: Let me see. Yes, we have it.

Customer: Good, then I will take them.

Pharmacist: Okay, you need to take these pills ………………………with meals, once in the morning and once ………………………………..

Customer: How long do I need to take them?

Pharmacist: ……………………… You have to finish the whole package.

Customer: Okay. What about the cough syrup?

Pharmacist: …………………………….of syrup a day. You can take them in the evening.

Customer: Thank you. Is there anything else that I should know?

Pharmacist: Yes. Remember to not take more than …………….. painkillers per day.

Customer: Okay. Can I pay with my card?

Pharmacist: Yes, your total is ……………….

Customer: Great. And thanks for your help.

Pharmacist: No problem. Goodbye.

Customer: Goodbye.

Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI.

Visit at the pharmacy with prescription. (Wizyta w aptece z receptą).

Czasami, gdy idziemy do apteki, już wiemy jakie leki powinniśmy kupić, ponieważ mamy na nie receptę od lekarza.

EXCERCISE 2

  1. What drugs are sold by prescription? (Jaki leki sprzedawane są na receptę?)
  2. Is it expensive to buy medicine? Why? (Czy kupowanie leków jest drogie? Dlaczego?)
  3. What are three more questions you can ask a pharmacist? (Jakie inne trzy pytania możesz zadać farmaceucie?)
Tutaj znajdziesz przykładowe ODPOWIEDZI.

Now read the prescription below. Teraz przeczytaj receptę poniżej.

EXERCISE 3

 

Based on the prescription, what is the patient suffering from? (Na podstawie recepty, na co cierpi pacjent?)

Przeczytaj tekst, w której pacjent realizuje swoją receptę.

Customer: Hi, I got a prescription from my doctor, here it is.

Pharmacist: Thank you. I am going to check if we have everything in stock.

Customer: Okay.

Pharmacist: I think we don’t have any cough syrup left. But we can order it and it should arrive tomorrow?

Customer: That would be great, please.

Pharmacist: Would you like throat lozenges for now?

Customer: What is that?

Pharmacist: They are tablets to help you with a sore throat and reduce pain.

Customer: Are they expensive?

Pharmacist: No, they cost around $5 for a whole package of 30 pills.

Customer: Okay, then I will take them too.

Pharmacist: Perfect, do you have any questions about the prescribed medicine?

Customer: Yes, should I take the antibiotics before or after the meal?

Pharmacist: Before meals.

Customer: And how long should I take it?

Pharmacist: 2 weeks. One pill per day.

Customer: Thank you. That’s all.

Pharmacist: That will be $60.

Customer: Here you are. Goodbye.

Pharmacist: Goodbye!

Będąc za granicą, zdarzają się różne sytuacje i umiejętność poradzenia sobie at the pharmacy okazuje się czasami niezbędna. W tym artykule zapoznaliśmy się z wieloma istotnymi słówkami i zwrotami, które przydadzą się nam podczas wizyty w aptece. Ćwiczenia do rozmów pomogą wam wcielić się w rolę pacjenta i zapamiętać więcej zdań zawartych w artykule. Mam nadzieję, że post okaże się pomocny podczas niespodziewanej sytuacji w podróży i pozwoli szybciej dojść do zdrowia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry