At school

at school

Wraz z początkiem października zaczynamy temat szkoły i studiów, z których powstanie kolejna seria. Każdy z nas kiedyś był w szkole i posługiwał się przedmiotami oraz zwrotami, które będę przedstawiała na blogu. Jedne z pierwszych lekcji języka angielskiego zaczynaliśmy od słownictwa związanego ze szkołą, a sam temat nauki przewijał się przez wszystkie podręczniki od angielskiego. Jednak wiele ze słówek nie przydaje się jedynie w szkole! W życiu codziennym często spotykamy się z przedmiotami znajdującymi się w szkołach.

Na początku przejdziemy do przedmiotów znajdujących się w klasie (classroom objects). Co wchodzi w zakres classroom objects? W zasadzie wszystko od artykułów papierniczych (stationery objects) po części wchodzące w wyposażenie budynku szkolnego (parts of the school building).

Obiekty w klasie (classroom objects)

Crayons (kredki)
We use crayons to draw and color. They can be in different colors and sizes. 
Kredek używamy do rysowania I kolorowania. Mogą być w różnych kolorach i rozmiarach.

Globe (globus) 
It shows a spherical representation of the earth. You can see them during geography lessons.
Przedstawiają kuliste przedstawienie ziemi. Można je zobaczyć podczas lekcji geografii.

Highlighter (zakreślacz)
It is one of my favorite objects because I can highlight all the important information. You can use different colors too.
Jest to jeden z moich ulubionych przedmiotów, ponieważ mogę podkreślić wszystkie ważne informacje. Możesz też użyć różnych kolorów.

Sharpener (temperówka)
If you have a pencil, you need a sharpener to sharpen it.
Jeśli masz ołówek, potrzebujesz temperówki, aby go naostrzyć.

Board rubber (gąbka do tablicy)
It is used for blackboards to remove chalk.
Jest ona używana do tablic, aby zmazać kredę.

Chalk (kreda)
It is a white object used to write on the board.
Jest to biały przedmiot używany do pisania po tablicy.

Locker (szafka w szatni)
Students use it to store their personal objects at school.
Uczniowie używają jej do przechowywania swoich osobistych przedmiotów w szkole.

Copybook (kajet, zeszyt)
It is a book containing models of handwriting for learners to imitate.
Jest to książka zawierająca modele pisma ręcznego dla uczniów do naśladowania.

Binder (segregator)
It is a cover for holding magazines or loose sheets of paper together.
Jest to okładka do trzymania razem czasopism lub luźnych kartek papieru.

Tape (taśma)
It is a narrow strip of sticky material typically used to hold or fasten something.
Jest to wąski pasek klejącego materiału zazwyczaj używany do trzymania lub mocowania czegoś.

Compass (kompas)
Compass is used during math classes to draw perfect circles.
Cyrkiel jest używany podczas zajęć z matematyki do rysowania idealnych okręgów.

Pins (szpilki)
They are used to hang notes on a pinboard.
Używa się ich do wieszania notatek na tablicy ogłoszeń.

Teraz odsłuchaj nagranie powyższych słów i powtarzaj je na głos – now listen to the recording of the words listed above and repeat them aloud.

NAGRANIE 1

Rozmawiając o szkole, nie można zapomnieć, że istnieją różne rodzaje szkół (licea, zawodówki, technikum, uczelnie etc.) oraz że po każdej z nich otrzymujemy inne dyplomy. Spróbuj rozwiązać poniższe zadanie:

EXCERCISE 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij luki słówkami podanymi poniżej

vocational school (szkoła zawodowa) state school (szkoła państwowa) private school (szkoła prywatna) primary school (szkoła podstawowa) middle school (gimnazjum) high school (liceum) technical school (technikum) degree (stopień) certificate (świadectwo) vocational exams (egzaminy zawodowe) University (uniwersytet) Ph.D. (doktorat) Masters degree (stopień magistra)

In Poland, all students start their education from …………………… In some cases, children go to kindergarten before starting compulsory education. After primary school, students used to attend………………… but now, the new regulation in law changed it. Teenagers skip this level of education and go straight to…………………., ……………….. or………………….. After that, they can obtain a ………………. and pass leaving or……………..exams. Some choose to continue their education at the …………….……. Depending on their financial situation, they go to either………………… or……………… school. Students finish education with a …………..….. after five years of college. However, it does not mean their education has finished. They can continue it and end up with a ………………… …………………

Przedmioty szkolne (school subjects)

Oto lista przedmiotów szkolnych po angielsku:

Art – plastyka
Biology – biologia
Chemistry – chemia
English – angielski
Geography – geografia
History – historia
Humanities – przedmioty humanistyczne
Information technology (IT) – informatyka
Literature – literatura
Mathematics (maths) – matematyka
Music – muzyka
Physical education (PE) – wychowanie fizyczne (WF)
Physics – fizyka
Science – przedmioty ścisłe

Listen to the dialogue below – odsłuchaj poniższe nagranie

NAGRANIE 2

ROZMOWA Z KOLEŻANKĄ/KOLEGĄ Z KLASY (CONVERSATION WITH A CLASSMATE)

Gina: Hi Nicole, how are you? Are you ready for a new school year? (Hej Nicole, jak się masz? Czy jesteś gotowa na nowy rok szkolny?)

Nicole: Hi, I am good and yes, I am so excited. Did you get your class schedule? (Hej, tak mam się dobrze i tak jestem podekscytowana. Czy masz już plan lekcji?)

Gina: Yes, I have mine right here. Look! (Tak, mam go tutaj. Spójrz!)

Nicole: Okay, so you have PE classes on Monday just like me. (Ok, zatem masz WF w poniedziałki tak jak ja).

Gina: That’s right, on Wednesday I have English at eight and Maths at nine. (Zgadza się, w środy mam angielski o ósmej i matematykę o dziewiątej).

Nicole: My schedule is a bit different, on Wednesdays I have History at nine and Chemistry at ten. (Mój plan jest trochę inny, w środy mam historię o dziewiątej i chemię o dziesiątej).

Gina: What about Friday? I start with Physics at eight and I finish with Music at quarter past one. (A co z piątkiem? Zaczynam fizyką o ósmej I kończę muzyką piętnaście po pierwszej).

Nicole: Great, we are in Physics class together, but my last class is actually Geography. (Świetnie, jesteśmy razem na fizyce, ale właściwie to moja ostatnia lekcja to geografia).

Gina: That’s not bad. Do we have anything else together? (Nie jest źle. Czy mamy coś jeszcze razem?)

Nicole: Yes, I think we also have IT classes on Tuesdays at four. (Tak, myślę, że mamy także lekcje informatyki razem we wtorki o czwartej).

Gina: You are right, I see it. Ok, then see you tomorrow at Physic class! (Masz racje, widzę. Ok, w takim razie do zobaczenia jutro na lekcji fizyki!)

Nicole: See you! (Do zobaczenia!)

EXERCISE 2 Odpowiedz na pytania na podstawie przeczytanej konwersacji

  1. What are they discussing?
  2. Does Gina have her schedule?
  3. Which classes do they have together?
  4. What time do they finish classes on Friday?
  5. What day does this conversation take place?

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

Na koniec chciałam Wam przekazać pięć skutecznych sposobów na naukę języka:

Use the language (Używaj języka) – niby banalne, ale jednak wielu z nas ma problem, aby otworzyć się na mówienie w innym języku i najlepszym na to rozwiązaniem jest po prostu używanie go w domu, w sklepie czy w pracy.

Listen to the language (Słuchaj języka) – włącz YouTube, radio lub ulubiony serial bez polskiego dubbingu. Na początku spróbuj z napisami i postaraj się wsłuchać w to, co mówią.

Use apps (Używaj aplikacji) – w dzisiejszych czasach to nic trudnego, aby znaleźć aplikację do nauki języka lub do popisania z kimś po angielsku.

Use flashcards (Używaj fiszek) – fiszki to świetny sposób do nauki nowych słówek. Możesz zrobić fiszki w domu za pomocą kartki i długopisu lub użyć stron takich jak Quizlet.

Believe in yourself (Uwierz w siebie) – uwierz, że uda Ci się osiągnąć wyznaczony cel, czyli opanowanie języka obcego. Nie bój się też poprosić o pomoc i zapisać się na zajęcia z lektorem.

2 thoughts on “At school”

  1. Spora dawka wiedzy w pigułce! Świetna sprawa, aby przypomnieć siebie podstawy, a nawet poznać nowe słówka. No i konstrukcje zdań bardzo przydatne, co pomaga utrwalać ciągle gramatykę bez wysiłku. Thank you!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry